1. ابتدا سيب‌زميني‌ها و ساقه پيازچه را ريز خرد كرده.
2. ماست، شويد، نمك و فلفل را با هم مخلوط كرده.
3. سپس سيب‌زميني و نخودفرنگي را با سس حاصل مخلوط كرده و همه مواد را خوب به هم مي‌زنيم و وقتي كه كاملا مخلوط شدند در ظرفي در بسته به‌مدت 2 ساعت در يخچال قرار مي‌دهيم تا مزه مواد به خورد يكديگر بروند.
4. هنگام سرو، ساقه‌هاي پيازچه را نيز مخلوط كرده و در ظرف مورد نظر مي‌ريزيم.