3 ماده اول را با هم ترکیب کنید و به هر دوطرف ماهی بزنید.
تابه ی پوشیده به اسپری آشپزی را روی حرارت گذاشته ماهی ها را به آن اضافه کنید و هر طرف آن را 3 دقیقه سرخ کنید یا تا زمانیکه ماهی ها کاملا سرخ شوند.
مقداری لیمو روی ماهی ها بریزید.کره و باقی مواد را با هم ترکیب کرده با ماهی سرو نمایید.