1. موسیر، سیر، زنجبیل و فلفل تند را در بلندر ترکیب کنید.
2. به همراه پیازچه به مدت 5 دقیقه بپزید.
3. بقیه مواد را اضافه کنيد. کنار بگذارید تا خنک شود.
4. نیمی از سس ماست را هم اضافه کنيد. بگذارید در یخچال بماند.
5. مرغ‌ها را داخل مواد فرو کنيد.
6.مرغ‌ها را به سیخ بکشید و به مدت 2 دقیقه در فر سرخ کنید.
7. بقیه سس ماست را جداگانه سرو كنيد.