1-در یک کاسه بزرگ، نخود، فلفل قرمز، زیتون، کرفس، ماهی تن، پستو، نمک، و فلفل سیاه و سفید را ترکیب می کنیم .
2- با ریحان آن را تزیین می کنیم.