1. پوست كدو راجدا كنيد. به قطر يك سانتي‌متر ببريد و اگر دوست داشتيد به شكل‌هاي مختلف درآوريد.
2. كف قابلمه روغن بريزيد و كدوها را در كف قابلمه بچينيد.
3. برنج را پس از آبكش كردن روي آن بريزيد. بعد از اين‌كه آب برنج تبخير شد آن را روي كدوها بريزيد و بگذاريد تا دم بكشد.
4. اگر مي‌خواهيد رنگ كدو حلوايي تيره شود، قبل از اين‌كه برنج را بريزيد كمي روي حرارت ملايم بگذاريد تا كدو كمي سرخ شود و سپس برنج را اضافه كنيد.
5. از قابلمه نچسب استفاده كنيد تا برنج را پس از پختن در ديس وارونه كنيد.
6. اين ته‌ديگ پس از پختن نرم مي‌شود و موقع جدا كردن ممكن است از هم باز شود ولي با وارونه كردن هم زيباست و هم شكل آن به هم نمي خورد.