1. ابتدا چاي سبز و دارچين را داخل قوري يا ظرفي كه مي‌خواهيد چاي‌ را در آن دم كنيد ريخته و سپس آب‌جوش را اضافه كرد و به مدت 3 تا 4 دقيقه بگذاريد كه چاي‌تان دم بكشد.
2. عسل را كف فنجان ريخته و چاي دم‌كشيده را به آن اضافه كنيد، هم بزنيد و نوش جان كنيد.