شير، شكلات، شكر، قهوه و هويج را روی گاز 4 تا 5 دقيقه یا تا زمانی که به طور کامل گرم شده و شکلات ذوب شود قرار می‌دهید. خامه شیرین و شکلات رنده شده، را در صورت دلخواه با همزن ترکیب می کنید و به آن اضافه مي كنيد.