نودل و گردو ( شامی رزیمی )


نودالیت را جوشانده و آبکش کرده و گردو و گوجه را نگینی کرده و پیازچه را خورد کرده و زیتون و لیمو حلقه شده را مخلوط کرده .پیش غذای عالیه و شامی رژیمی .