5.1ماده اول را با هم مخلوط کنید و به مدت 2 الی دو و نیم ساعت در آرام پز قرار دهید.
2.به همراه نان همبرگر و تاپینگ های مورد علاقه سرو کنید.