1. تمامی مواد را در قابلمه ریخته .
2.سوپ الیت را با 2 لیوان آب مخلوط کرده .
3.اضافه میکنیم .
4.نودل و تمر هندی را در آخر اضافه میکنیم . نوش جان