نودل را با توجه به دستور روی بسته آن بپزید.و در صافی بریزید.
سرکه و 5 ماده دیگر را در یک کاسه کوچک با همزن مخلوط کنید.
نودل پخته ، خیار و مواد دیگر را در یک کاسه بزرگ ترکیب کنید.در آخر مخلوط سرکه را به آن اضافه کرده و سرو نمایید.