نودل ها را درآب جوش ریخته و 8 دقیقه بجوشانید سپس در صافی ریخته تا آب آن جدا شود.میگوها را در آب پخته ،سیر،کدو سبزو جعفری رابه آن اضافه کنید این مخلوط را با نودل ها ترکیب کنید .فلفل قرمز را نیز به آن اضافه کنید.
در صورت دلخواه با آبلیمو میل نمایید.