1. ابتدا فر را با حرارت 160 دجه سانتیگراد روشن کنید.
2. زرده تخم مرغ را با پودر قند و وانیل بزنید تا کرم و کشدار شود.
3. آرد و گردو را که به اندازه هایی مثل نخود در آورده اید به مایه اضافه کنید، سپس در سینی فر که کاغذ انداخته اید به کمک قاشق مرباخوری با فاصله چیده و به مدت 10 تا 15دقیقه پخت کنید.
4. سپس در ظرف دلخواه چیده و سرو نمائید. نکات مایه شیرینی بعد از اینکه گردو را اضافه کردید نبایستی خیلی شل باشد، در صورت نیاز مقداری گردو اضافه کنید.