1.برشهای نان را هر کدام به دو تا مثلث برش میدهیم. بنابراین ۶ تا برش مثلث شکل داریم.
2.سپس روی برشها شکلات نوتلا را با کارد و با ملایمت که شکل نانها را خراب نکند، پخش میکنیم و دو برش مثلثی شکل را روی هم قرار میدهیم.
3. تخم مرغها و شیر را در ظرفی جداگانه به هم میزنیم و و برشهای شکلاتی مان را داخل شیر و تخم‌مرغ میخیسانیم. خیلی نمیگذاریم نان در این مایع بماند و سریع از این ظرف درشان میآوریم.
4.روغن را در تابه ریخته و میگذاریم داغ شود و سپس این برشهای شکلاتی که آغشته به تخم‌مرغ و شیر است را داخل روغن قرار داده و میگذاریم هر دو طرف طلایی شود. بعد از این مرحله این غذای لذید را برای صبحانه بسیار مناسب میباشد در ظرفی قرار داده و شیره درخت افرا را روی آن میریزیم. نوش جاان