1.پياز را سرخ كرده، زردچوبه و فلفل و كاكوتي و نعنا را افزوده،
2.لپه را به آن افزوده و مقدار ٣ليوان آب مي افزاييم،
3.بعد از پخته شدن لپه برنج را اصافه ميكنيم، و بعد از پخته شدن برنج كشك را افزوده و ١٠دقيقه صبر ميكنيم تا بجوشد، سپس غذاي ما اماده است و براي تزيين ان از نعنا داغ و گردو و كشمش استفاده ميكنيم