1.در یک کاسه ، جو دوسر،سبزیجات خوشبو و پودر آنغوزه را مخلوط کرده و درآب در حال جوش بریزید.بخوبی مخلوط کرده و به مدت 5 دقیقه کنار
بگذارید.بقیه مواد را اضافه کرده ،
2.کاملاً خمیر کنید و ورز دهید تا زمانی که بصورت عالی مخلوط شود.
3.با استفاده از پیمانه اندازه گیری 2/1 پیمانه از مخلوط آماده شده را جدا کنید . 2/1 پیمانه را پر کرده و فشار دهید . سپس به ته پیمانه ضربه زده یا آن را تکان داده تا مخلوط از آن جدا گردد.
4. به آرامی آن را به شکل یک برگر بزرگ و مسطح در آورید . همین عمل را با باقی مخلوط انجام دهید.
5.روغن را در یک ماهیتابه گرم کرده .برگر ها را در ماهیتابه سرخ کنید . یک عدد در هر بار . تا زمانی که هر سمت آن به رنگ قهوه ای طلایی در آید .جدا کرده و روی دستمال کاغذی روغن آن را بگیرید.
6.در نان همبرگر بهمراه سبزیجات دلخواه سرو کنید.